Strafferet

PalmerLaw har erfaring som offentlig anklager for Bagmandspolitiet, og har således et indgående kendskab til de overvejelser, som politiet og anklagemyndigheden gør sig inden en tiltalerejsning.

Philip Palmer Jørgensen har ført en større sag vedrørende indsmugling af særlig grov karakter og momssvig af af særlig grov karakter for et beløb på mere end 100 mio. kr.

I sager vedrørende økonomisk kriminalitet er det af afgørende vigtighed at vurdere en sags styrke og svaghed, og i denne sammenhæng at kunne anmode politiet om supplerende efterforskning.

PalmerLaw har tillige erfaring som anklager i sager vedrørende overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler. Han har været anklager i en kartelsag vedrørende overtrædelse af konkurrenceloven i en sag vedrørende et entreprisebeløb på mere end 130 mio. kr.

Herudover har Philip Palmer Jørgensen arbejdet for såvel København Politi som Vestegnens Politi.

Sagerne har vedrørt overtrædelse af straffelovens bestemmelser om formueforbrydelser, såsom tyveri, vold, røveri, trusler mv. Herudover har det været sager vedrørende overtrædelse af særlovgivningen såsom skatte- og afgiftslovgivningen, miljølovgivningen, telelovgivningen, markedsføringsloven m.v.

Som medhjælper for Statsadvokaten har Philip Palmer Jørgensen ført ankesager for Landsretten, herunder vedrørende bedrageri af særlig grov beskaffenhed, moms- og skattesvig, overtrædelse af miljø- og afgiftslovgivningen m.v.

Der tilbydes bistand til personer og selskaber, som måtte være i myndighedernes søgelys. Der bør søges juridisk bistand, så snart der er mistanke om mulige overtrædelser – uanset om dette måtte være uagtsomme overtrædelser eller forsætlige.

Kontakt os

Mail: info@palmerlaw.dk

Telefon: +45 40 28 07 89

Dit navn (påkrævet)

Din mail (påkrævet)

Emne

Besked