Erhvervsret

PalmerLaw betjener små og mellemstore virksomheder, som løbende har juridiske spørgsmål, men som ikke selv har en jurist ansat.

Ikrafttræden den 25. maj 2018 af EU's Persondataforordning har givet anledning til mange spørgsmål hos bl.a. forretningsdrivende vedrørende registrering af kunders data, kundernes krav på oplysninger herom, lagring af data, dokumentation for brug af data, rapportering ved datanedbrud eller hacking m.m.m.

PalmerLaw tilbyder at give en orientering om de nye bestemmelser og bistå i forbindelse med forberedelse af den fornødne overholdelse af de kommende regler.

Firmaet anbefaler at virksomheders kontraktbetingelser gennemgås for at sikre den størst mulige sikkerhed for leverings- og betalingsbetingelser.

Ansættelseskontrakter bør udformes, så senere uoverensstemmelser undgås, og det anbefales at opsigelse af medarbejdere sker velovervejet og efter procedurer, som på forhånd er fastlagt og gennemtænkt.

Palmerlaw har mangeårig erfaring med behandling af EU-retlige problemstillinger, som vedrører bl.a. det finansielle område, konkurrenceretten og selskabsretlige spørgsmål.

PalmerLaw påtager sig at være dirigent ved afholdelse af generalforsamling og at forestå den forudgående indkaldelse og udsendelse af materiale hertil.

Måtte virksomheden komme i økonomiske vanskeligheder tilbyder firmaet at bistå ved økonomisk rekonstruktioner.

Firmaet bistår endvidere med indbringelse af afgørelser for Erhvervsankenævnet.

Kontakt os

Mail: info@palmerlaw.dk

Telefon: +45 40 28 07 89

Dit navn (påkrævet)

Din mail (påkrævet)

Emne

Besked