Privatret

PalmerLaw udfærdiger testamenter, kodiciler til samme samt ægtepagter og bistår endvidere i forbindelse med generationsskifte af familieejede virksomheder.

Alle bør overveje nødvendigheden af at oprette testamente – også selvom man vurderer at ens egen situation er enkel og ikke synes at fordre oprettelse af testamente.

Ved en mail henvendelse eller evt. en telefonisk kontakt vil der ofte kunne gives en umiddelbar vurdering.

PalmerLaw forestår ejendomsberigtigelser. Inden underskrift på købsaftalen bør det sikres at aftalen indeholder advokatforbehold og med en tidsfrist på mindst 3 hverdage.

Nødvendigheden af sælgerrådgivning overses ofte, og en kontakt til advokat anbefales for at undgå eventuelle senere tvister med køber.

PalmerLaw bistår i forbindelse med indbringelse af klager for offentlige nævn, såsom Pengeinstitutankenævnet og Forsikringsankenævnet.

I forbindelse med privates arbejds- eller fritidsulykker bistår firmaet endvidere med repræsentation overfor forsikringsselskaber og forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen vedrørende størrelse af ménerstatning m.v.

Kontakt os

Mail: info@palmerlaw.dk

Telefon: +45 40 28 07 89

Dit navn (påkrævet)

Din mail (påkrævet)

Emne

Besked