Offentlig ret

PalmerLaw har mangeårig erfaring med behandling af offentlig-retlige spørgsmål. Dette gælder således forhold, som relaterer sig til forvaltningsloven og offentlighedsloven. Derudover tillige forhold vedrørende offentlig udbud herunder af tjenesteydelser, konkurrenceretlige spørgsmål, databeskyttelse m.v. PalmerLaw har kendskab til miljøretten og har ført flere sager for Natur- og Miljøklagenævnet. Derudover tilbydes bistand i forbindelse med indbringelse af klagesager for højere myndigheder og rådgivning omkring indgivelse af klage til Folketingets Ombudsmand.

Kontakt os

Mail: info@palmerlaw.dk

Telefon: +45 40 28 07 89

Dit navn (påkrævet)

Din mail (påkrævet)

Emne

Besked