Advokat Philip Palmer Jørgensen
 
 

Philip Palmer Jørgensen

Advokat Philip Palmer Jørgensen er indehaver af PalmerLaw Advokatfirma.

Forud herfor var han i 7 år ansat som almen praktiserende advokat hos Kønig & Partnere, hvor han beskæftigede sig med erhvervsmæssige og privatretlige forhold.

Philip Palmer Jørgensen har en mangeårig karriere som anklager i Bagmandspolitiet, hvor han behandlede sager om økonomisk kriminalitet, herunder sager om konkurrenceret, skatteret m.v.

Som anklager for Københavns og Vestegnens Politi og mødende anklager i ankesager for Vestre Landsret har han en ikke ubetydelig procedureerfaring og endvidere et indgåede kendskab til straffeloven og til særlovgivningen og herunder færdselsret.

Forud herfor arbejdede han som virksomhedsjurist i Danske Banks hovedsæde, og beskæftigede sig her med såvel indenlandske som udenlandske retsforhold, og varetog endvidere kundernes klager til Pengeinstitutankenævnet samt havde EU som juridisk ansvarsområde.

Udover sine juridiske arbejdsopgaver har han været medlem af en række udvalg i såvel offentlig som privat regi og bidraget til udarbejdelse af lovgivning i almenhedens interesse.

Han har endvidere arbejdet som embedsmand under Trafikministeriet og Erhvervsministeriet og tillige deltaget i internationalt arbejde og tillige været lobbyist ved EU-institutionerne i Bruxelles.

Firmaets politik

PalmerLaw er et advokatfirma, der bistår klienter med at løse juridiske tvister, undersøge mulighederne for forlig og forberede og gennemføre sager for retten.

Firmaet rådgiver klienter, så den bedst mulige løsning for klienten altid er i fokus.

I vurderingen heraf indgår de økonomiske omkostninger for klienten såvel som det tidsmæssige aspekt ved at have udestående tvistigheder.

PalmerLaw står for en eksakt analyse af opståede problemer og en oprigtig og ærlig tilgang overfor både klienter og modparter.

Værdier

Philip Palmer Jørgensens værdier er loyalitet og trofasthed og en utrættelig indsats for de opgaver, som han påtager sig.

Der arbejdes for at opnå det rigtige resultat og ud fra en opfattelse af at menneskelige relationer ikke kun er et spørgsmål om penge.

Sandfærdighed er en ufravigelig nødvendighed i såvel hans personlige liv som i hans arbejde som advokat.

Bidrag

PalmerLaw yder bidrag til Unicef, Oikos Fonden og Sankt Vincent Grupperne. PalmerLaw yder tillige gratis rådgivning til Copenhagen School of Entrepreneurship. PalmerLaw yder endvidere gratis rådgivning via Advokatvagten.

Kontakt os

Mail: info@palmerlaw.dk

Telefon: +45 40 28 07 89

Dit navn (påkrævet)

Din mail (påkrævet)

Emne

Besked