Advokat Philip Palmer Jørgensen

Philip Palmer Jørgensen

Advokat Philip Palmer Jørgensen er indehaver af PalmerLaw Advokatfirma.

Jeg var i 7 år ansat som almen praktiserende advokat hos Kønig & Partnere, hvor jeg beskæftigede mig med erhvervsmæssige og privatretlige forhold.

Forud herfor var jeg i en længere årrække anklager i Bagmandspolitiet, hvor jeg behandlede sager om økonomisk kriminalitet, herunder sager om konkurrenceret, skatteret m.v.

Som anklager for Københavns og Vestegnens Politi og mødende anklager i ankesager for Vestre Landsret har jeg en ikke ubetydelig procedureerfaring og endvidere et indgåede kendskab til straffeloven og til særlovgivningen.

Jeg har endvidere haft ansættelse i Danske Banks daværende centrale juridiske afdeling og direktionssekretariat, hvor jeg beskæftigede mig med indenlandske og udenlandske retsforhold, varetog privatkunders klager til Pengeinstitutankenævnet samt havde EU som juridisk ansvarsområde.

Udover juridiske arbejdsopgaver har jeg været medlem af en række udvalg i såvel offentlig som privat regi og bidraget til udarbejdelse af lovgivning i almenhedens interesse.

Jeg har endvidere arbejdet som embedsmand under Trafikministeriet og Erhvervsministeriet og tillige deltaget i internationalt arbejde og tillige været lobbyist ved EU-institutionerne i Bruxelles.

Firmaets politik

PalmerLaw er et advokatfirma, der bistår klienter med at løse juridiske tvister, undersøge mulighederne for forlig og forberede og gennemføre sager for retten.

Firmaet rådgiver klienter, så den bedst mulige løsning for klienten altid er i fokus.

I vurderingen heraf indgår de økonomiske omkostninger for klienten såvel som det tidsmæssige aspekt ved at have udestående tvistigheder.

PalmerLaw står for en eksakt analyse af opståede problemer og en ærlig tilgang overfor både klienter og modparter.

Den nye persondataforordning beskytter personlige oplysninger, og det betyder bl.a. at der kan opnås indsigt i registrering af personlige oplysninger og endvidere opnås nødvendig korrektion heraf.

PalmerLaw udleverer gerne kopi af firmaets opdaterede privatlivspolitik.

Værdier

Philip Palmer Jørgensens værdier er loyalitet og trofasthed og en utrættelig indsats for de opgaver, som han påtager sig.

Der arbejdes for at opnå det rigtige resultat og ud fra en opfattelse af at menneskelige relationer ikke kun er et spørgsmål om penge.

Sandfærdighed er en ufravigelig nødvendighed i såvel hans personlige liv som i hans arbejde som advokat.

Åben erkendelse af fejl og parathed til at give en undskyldning eller en beklagelse ville hindre mange tvister.

Bidrag

PalmerLaw yder bidrag til Unicef, Oikos Fonden, Sankt Vincent Grupperne samt Børn i Afrika (i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp). PalmerLaw har tillige ydet gratis rådgivning til Copenhagen School of Entrepreneurship. PalmerLaw varetager endvidere ugentlig gratis rådgivning via Advokatvagten.

Kontakt os

Mail: info@palmerlaw.dk

Telefon: +45 40 28 07 89

Dit navn (påkrævet)

Din mail (påkrævet)

Emne

Besked